Er zijn verschillende wetgevingen die bepalen hoe je persoonsgegevens moeten beschermd worden en die beschrijven welke rechten je hebt als patiënt.

We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of de geheimhoudingsplicht). 
We houden je persoonsgegevens bij om jou en je baby van een goede zorg te verzekeren. 
 
De gegevens die we van jou verkrijgen via de aanmeldingsformulieren voor de cursussen worden niet 
opgeslagen in een database.  De google forms worden in Pdf’s bijgehouden in je persoonlijk dossier.  Vermits deze info niet tot je medisch dossier behoort wordt ze niet langer dan nodig bijgehouden.  Dus eenmaal de betrokken cursussen gegeven zijn wordt ook de betreffende informatie niet langer bijgehouden.
 
Je naam, adres, telefoonnummer en email adres evenals de gegevens met betrekking tot je gezondheid en zwangerschap die rechtstreeks of via je arts verkregen werden worden in je medisch dossier bewaard gedurende 20 jaar na de laatste behandeling. 
 
Financiële gegevens zoals rekeningnummers worden niet bijgehouden. 
Ook voor boekhoudkundige verwerking worden er geen rechtstreeks identificeerbare gegevens gebruikt.
 
Andere zorgverleners, zoals je huisdokter of gynecoloog  hebben enkel toegang tot die gegevens die ze nodig hebben om jou te verzorgen.
 

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Sophie Van Cauwelaert (Kollebloemstraat 31 , 9030 Mariakerke ondernemingsnummer BE0752.849.662).  

en door Cloé Lemonne (Nijverheidsstraat 51, 9070 Destelbergen ondernemingsnummer BE0716.810.006)

Ze worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze opgevraagd zijn en enkel bewaard zolang als wettelijk bepaald is.

We geven nooit gegevens door aan andere partijen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • voor postpartum-, zwangerschaps- en geboortebegeleiding
  • om te kunnen deelnemen aan onze cursussen
  • om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden
  • om te antwoorden op de vragen die u ons via het contact formulier stuurt
  • om de nodige administratieve formaliteiten uit te voeren
nl_BE
Call Now Button